Skip to content

Beck Laura – Grafomentor

Adatkezelési tájékoztató

A jelen dokumentum a becklaura.hu (Weboldal) működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót és kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Jelen tájékoztató tartalmazza, hogy milyen adatokat gyűjtünk a Weboldal felületen keresztül, ezen adatokat hogyan kezeljük, miért és mennyi ideig.

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. (jelenleg: az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete – GDRP rendelet (2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg), a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), valamint a Weboldal felületen található szabályzatok tartalmaznak irányadó rendelkezéseket, melyek betartása és a benne foglaltak garantálása a Weboldal tulajdonosának és teljes csapatának kiemelt feladata.

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak az Infotv.-ben, a GDPR rendeletben, valamint az Fktv.-ben foglalt értelmezésben használatosak. Egyéb fogalmak a Weboldal-ÁSZF, illetve az Oktatás-ÁSZF szerint értelmezendőek.

Ennek értelmében:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelműkinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között -önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

A Weboldalon, illetve a Weboldalról elérhető Szolgáltatás igénybevételén keresztül csak és kizárólag azon természetes személyek személyes adatait kezeljük, akik lenti célokhoz önkéntes, kifejezett hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez, illetve amely adatkezelésre törvényi, jogszabályi felhatalmazásunk van.

Látogatóinknak/Felhasználóinknak/Igénybevevőinknek (vásárlóknak) személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Európai Unión kívüli Felhasználók, Látogatók, Igénybevevők, vásárlók, Megrendelők részére az alábbi tájékoztatást adjuk (adatkezelés tekintetében, ideértve a megosztást-adattovábbítást is):

A Weboldal üzemeltetője Magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó. A Weboldal Magyarország területéről van üzemeltetve, továbbá a webtárhely- szolgáltató is Magyarország területén van.

Kérlek, légy figyelemmel ezért arra, hogy azon információk (személyes adatok), amiket megadsz nekünk pl. bármely Szolgáltatásunk igénybevétele, megrendelése esetén), azt eredményezi, hogy személyes adataidat, információid kezelésére a magyar jogszabályok (jelen értelmezésben ideértve az Európai Uniós kötelező jogi aktusai) lesznek irányadóak. Felhívjuk figyelmed, hogy a Magyarországon irányadó adatvédelmi rendelkezések egyenértékűségét a saját országod jogával nem tudjuk biztosítani, és felelősséget sem tudunk érte vállalni, kivéve amennyiben saját országod joga szerint kiterjednek rá az Európai Unió jogi aktusai, így a GDPR is. Saját országodnak tekintjük, ahol lakhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezel; vagy egyéb jogszabályi, EU-s jogi rendelkezésekben megtalálható okok miatt tekinthető a saját országodnak pl. jogi személy esetében székhely, vagy szolgáltatásaink szempontjából releváns tevékenységedet ebben az országban végzed. Amennyiben személyes adataid EU-n kívülre kerülnének, mi a jelenlegi GDPR rendelkezések szerint kezeljük őket.

Adatvédelmi rendelkezéseink a GDPR és EU közvetlen alkalmazandó kötelező jogi aktusainak felelnek meg. Kérlek, vedd figyelembe, hogy fentiek miatt saját országod joga és az EU-ban érvényes jogszabályi rendelkezések eltérhetnek, de mi a GDPR- nak való megfelelést mindenképp biztosítjuk számodra. Ugyanakkor saját országod joga tekintetében ennek nem tudunk megfelelni és ezért felelősséget sem tudunk vállalni.

Jelenleg, tudomásunk szerint személyes adat Európai Unión kívüli országba nem kerül továbbításra Szolgáltatásaink igénybevétele során, azaz azon személyes adatok vonatkozásában, melyeket a mi Weboldalunkon vagy a Weboldalról elérhető Szolgáltatás igénybevétele (pl. megrendelés, vásárlás) során adtál meg kifejezetten részünkre.

I. Alapvető információk 

Adatkezelő:

Név: Beck Laura egyéni vállalkozó (EV)

Elérhetőség: 6500 Baja, Alvég utca 13. E-mail: info@becklaura.hu

Adószám: 52573600-1-23

Szolgáltató adózási besorolása: alanyi adómentes

A tárhelyet a Magyar Hosting Kft. jogutódjaként a Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419, e-mail cím: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu,support@websupport.hu honlap:https://www.websupport.hu/) biztosítja, mint adatfeldolgozó.

Domain elérhetőséget a Servergarden Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-

105. Balance Building. ép. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-350297, e-mail cím: bojtor.tamas@oxoholdings.eu,                                                                            info@servergarden.hu,                      honlap: https://www.servergarden.hu/) biztosítja, mint adatfeldolgozó.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001234 (2020. 09. 17.)

Weboldal elérhető: www.becklaura.hu domainen keresztül.

II.  Milyen adatokat gyűjtünk?

 1. Kapcsolatfelvétel – kontaktform

Kérjük, amennyiben teheted, ne adj meg személyes adatot!

Amennyiben mégis elengedhetlenül szükséges személyes adat megadása, azt az alábbiak mentén kezeljük:

A Weboldalon Látogatóval/Felhasználóval/Igénybevevővel (megrendelővel, vásárlóval) elektronikus levelezésen (email-en) vagy online megrendelés leadásával keresztül tartjuk fenn a kapcsolatot: így, ha bármely címünkre levelet küldesz;akkor minimum az alábbi adatokra van

szükségünk: név (vezetéknév, keresztnév, titulus), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, azaz elektronikus levelezési címed).

E-mail szolgáltatónk: I.pont szerinti tárhelyszolgáltató.

Az e-mail elküldésével kijelented, hogy elolvastad és megértetted az adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltakat. Az e-mail elküldésével zárul a kapcsolatfelvétel kezdeményezése.

A Weboldalon Látogatóval/Felhasználóval/Igénybevevővel (vásárlóval) kontaktformon keresztül tartjuk fent a kapcsolatot:

A minimálisan szükséges adatokon felül megadott adatok nem elvártak, de a minimálisan szükséges adatok nélkül nem áll módunkban biztosítani a kapcsolatfelvételt. Minden fenti minimum adaton felüli adatot annak beérkezését követően visszaállíthatatlanul végleges jelleggel törlünk!

A kapcsolatfelvételhez szükséges fentiek szerint önként megadott személyes adataidat azzal a céllal kezeljük, hogy az általad kezdeményezett személyes kapcsolatfelvétel ügyében megkeressünk Téged vagyaz általad képviselt társaságot. A kontaktform a weboldalhoz kapcsolódó beépülő modul, személyes adat nem kerül ki a kontaktform kitöltését követően Tőlünk.

Tájékoztatunk, hogy a kontaktform mint beépülő modult kezelő külső 3.személy, akihez nem kerül továbbításra személyes adat:

https://wpforms.com modul vonatkozásában ez a 3.külső személy, WPForms LLC – itt találod a szabályzatait.

 1. Hírlevél-küldés esetén, a Weboldalon egy feliratkozásra utaló gomb kerül elhelyezésre, mely esetében a feliratkozás csak úgy lehetséges, hogy az alábbi minimum személyes adatok megadásra kerülnek: e-mail cím, név(személyes iratokban szereplő név). Az e-mail szolgáltató a II.1.pontban megadásra került.

Reklám vagy hirdetés küldés esetén előzetes és önkéntes írásos hozzájárulásodat fogjuk kérni.

Ezen a hírlevél-en keresztül van mód ingyenes e-mail kurzuson is részt venni, amennyiben hirdetünk ilyet.Az ingyenes e-mail kurzust Szolgáltató saját hatáskörben indítja.

Hírlevélről bármikor egy nekünk küldött e-mail-ben leiratkozhatsz, minden kötelezettségtől mentesen. Kérlek csak nálunk regisztrált e-mail címről küldj nekünk leiratkozásra vonatkozó, vagy részedre küldött hírlevéllel kapcsolatos kérést; mert csak erről az e-mail címről fogadunk biztonsági érdekből e-mailt. Ha bármi okból kifolyólag erről az e-mail címről nem tudnál levelet küldeni, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.

 1. Weboldalon történő Csomagok (Képzés/Konzultáció) megrendelésével kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalon a „Csomagok” gombra kattintva fel tudod velünk venni a kapcsolatot, a megrendelés elküldése érdekében vagy kosárba tudod helyezni a szolgáltatásokat és a rendelési form megadásával leadhatod megrendelésed.

A megrendelés miatti kapcsolatfelvétel során a megadott személyes adataidat előzetes és önkéntes hozzájárulásod alapján kezeljük (ezek a minimum adatok: e- mail cím, név (személyes iratokban szereplő név) – megegyezően a II.1 ponttal.

A kapcsolatfelvétel során megadott e-mail címeden zajlik tovább a megrendelés folyamata.

A megrendelésed elküldéséhez és véglegesítéséhez, vásárláshoz (szolgáltatásunk igénybevételéhez) az alábbi személyes adatokra van szükségünk minimum jelleggel:

 • személyazonosításra alkalmas iratokban feltüntetett név
 • e-mail cím
 • postai cím
 • életkorod ellenőrzése miatt elkérhetjük születési adataidat
 • számlázással kapcsolatos adatok (szamlazz.hu, mint adatfeldolgozó által megkívánt adattartalom)
 • Fktv.-ben nevesített és kapcsolódó jogszabályokban feltüntetett adatok,
 • bizonyos szolgáltatásunk megrendelésével, teljesítésével kapcsolatban szükségünk van írásmintádra. Ezt a szolgáltatás megrendelésénél tudatjuk veled. Az írásmintád kezeléséhez adott hozzájárulásod minden esetben írásos, előzetes, önkéntes és kifejezett. Ugyanakkor kérlek vedd figyelembe, ha nem járulsz hozzá az írásmintád kezeléséhez, akkor nem tudunk neked bizonyos szolgáltatásokat teljesíteni. Így, amennyiben teljesítés közben vonod vissza az adatkezeléshez történő hozzájárulásod, abban az esetben természetesen töröljük minden írásmintádat végleges és visszaállíthatatlan jelleggel, de szolgáltatásunkkal kapcsolatosan nem vagy jogosult visszatérítést kérni. A már teljesített szolgáltatásodat nem térítjük vissza, azt kárátalányként felszámítjuk neked.

Emellett tájékoztatunk, hogy videóhíváson vagy online videóhíváson keresztül történő egyeztetés, teljesítés során jogosultak vagyunk megkérni arra, hogy igazold személyazonosságodat úgy, hogy kérjük mutasd be nekünk érvényes személyazonosító okmányodat, amelyről szükség esetén felvételt, másolatot készíthetünk, kérhetünk. De szeretnénk megerősíteni, hogy ezt csak indokolt esetben kérjük. Természetesen nemvagy jogosult ezt megtenni, de ebben az

esetben a már teljesített szolgáltatásodat nem térítjük vissza, azt kárátalányként felszámítjuk neked.

 1. Weboldalon keresztül elérhető Minikurzus-ok (Kurzus(ok)) megrendelésével és fizetéssel (vásárlással) kapcsolatos adatkezelés:

A Kurzusok megrendelésének folyamata a Weboldalon elérhető „Minikurzusok” gombra kattintva indítható.

A “Beiratkozom” gombra való kattintással a 3.külső szolgáltatónak az adatvédelmi tájékoztatója, illetve szabályzata lesz irányadóak, amelyet igénybeveszünk és ahol a teljes megrendelés-vásárlás-véglegesítés-igénybevétel folyamata történik:

Külső szolgáltató: https://webuni.hu (Webuni Kft. , székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 2., Cégjegyzékszám: 03-09-132232, e-mail: info@webuni.hu). Szabályzatait ide kattintva éred el.

 1. Felnőttképzési bejelentésköteles tevékenységünk tekintetében

Idetartozó Képzéseink vonatkozásában adatkezelésünknek meg kell felelnie a Felnőttképzési törvényben (Fkvt.-ben) foglaltaknak jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt (jog)szabályok mellett.

Ezen szabályozók vonatkozásában:

Szolgáltató, mint Felnőttképzési intézmény Képzései vonatkozásában köteles adatot szolgáltatni az Fktv.20/A.§-ban foglaltak szerint az oktatási nyilvántartási szakrendszernek (felnőttképzési államigazgatási szervnek).

A hatóság – hatósági ellenőrzés és közigazgatási hatósági eljárása során – fentieknek megfelelőenjogosult megismerni – jogszabályi felhatalmazás alapján:

 • az eljárás résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat, valamint
 • a jogszabály alapján szervezett oktatással és képzéssel és az ahhoz kapcsolódóan kiállított tanúsítvánnyal kapcsolatos adatokat.

Emellett a Felnőttképző intézmény az Fktv.21.§-a alapján a következő személyes adatokat kezeli:

 • a Képzésben részt vevő személy
  • természetes    személyazonosító    adatait    és    –    amennyiben    van    oktatási azonosító száma akkor az oktatási azonosító számát,
  • elektronikus levelezési címét és
  • legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát,
 • a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
  • legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
  • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
  • a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
  • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

Természetesen csak azon személyes adatok tartoznak bele ebbe a körbe, melyek elengedhetetlenül szükségesek a Képzéseink lefolytatásához. A Szolgáltató, mint Felnőttképző itnézmény a kezelt személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. – jogszabályfelhatalmazás Fktv.21.§(5)bek.

Tájékoztatunk Téged továbbá hogy jelen pont szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók, melyre jogalap az Fktv. 21.§(2)bek.-e.

Szeretnénk emellett arról is tájékoztatni, hogy a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működése érdekében szintén az Fktv. felhatalmazása (Fktv. 21/B.§) alapján jogszabályi alapon a Kormány rendeletében meghatározott adatokat, annak adatkezelője személyazonosításra alkalmatlan módon térítésmentesen a munkaerő- piaci előrejelző rendszer működéséért felelős szerv rendelkezésére bocsátja.

A Felnőttképző intézmény, így mi, mint Szolgáltató kötelesek vagyunk adatot szolgáltatni az Fktv. alapján a Képzéseink vonatkozásában, megkötött felnőttképzési szerződésünk alapján:

Ezen adatok köre (Fktv. 15.§ (1).bek.):

 1. Képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,
 2. a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,
 3. a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozólag.

Az adattovábbítás a felnőttképzési államigazgatási szerv részére történik.

A Képzéshez kapcsolódóan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján – személyazonosításra alkalmatlan módon – a képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából kérdőív önkéntes kitöltését biztosítjuk, legkésőbb a képzés befejezésének időpontját követő harmincadik napig. (jogalap: a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22/A.§)

A Felnőttképzés állami intézményrendszere által kezelt adatkezelést érintő jogszabály: az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény.

 1. A Weboldal felület Látogatóiról korlátozott mennyiségű adatot gyűjtünk, amelynek segítségével fejlesztjük a honlap felhasználói élményét, és segítjük a szolgáltatásaink kezelését. Ez magában foglalja az olyan információkat, mint:
  1. a Weboldal használatának módja,
  1. a Weboldal meglátogatásának gyakorisága
  1. azok az időpontok, amikor a Weblapunk a legnépszerűbb,
  1. lokációs adatok (mely földrajzi helyről látogatják meg legtöbben Weboldalunkat).

Ilyen korlátozott adatok lehetnek, melyek nem személyes adatok:

„Cookie”-k, avagy Sütik: részletesebb információ a Cookie-król és használatukról a Süti szabályzatban található, mely itt érhető el.

IP-címek: a Weboldal felület Látogató eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosítószámok. Ezt az adatot, az adatkezelési rendszerünk informatikai biztonságának biztosítása céljából kezelhetjük. Az IP-címek anonimizálásra kerülnek adatvédelmi és adatbiztonsági okokból.

Oldal aktivitási adatok: gyűjtjük, hogy az adott oldalt/aloldalt hányan tekintették meg és mely földrajzi helyről, ez segíthet nekünk az esetleges hírlevél összeállításában).

A Weboldalunkon Google Analytics-ot használunk a Weboldal analitikájának elkészítéséhez. Ezek az adatok nem személyes adatok, statisztikai, összesített, anonim adatok. Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics monitoringozza Weboldalon végzett tevékenységed, kérjük, használd ezt a linket (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Tekintettel arra, hogy a Weboldalon található információk megjelennek közösségi felületeken  is  (hivatkozunk  itt  pl.  a  facebook  (Meta)  csoportunkra

https://www.facebook.com/grafomentor/), előfordulhat, hogy nem személyes adatokat osztunk meg a sütikenés egyéb technologiákon keresztül ezen közösségi oldalakkal. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen adatkezelésektekintetében az adott közösségi média- felület vonatkozó adatkezelési tájékoztatója irányadó.

Mi, ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra, összesítve, anomin módon gyűjthetjük, megfosztva minden olyan jellemzőtől, amely miatt az adott érintett (természetes) személy azonosítható lenne; és abból a kifejezett célból, hogy fejlesszük a Weboldal megjelenését, Szolgáltatásainkat.

 1. Szolgáltató a Weboldalhoz kapcsolódóan, Blog-ot működtet, melynek biztosításához 3.személy külső szolgáltatót vesz igénybe. Ez a szolgáltató a: https://blog.hu/ domainen keresztül biztosít a blog-nak működési feltételeket. (Szolgáltató: domain felhasználó: Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zrt, nyilvántartó a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság – cg.: 01-10-045996, székhely: a Buda                                                                                                                              Square

1036              Budapest,              Lajos              utca              48-66.              D.              ép., Adószám:14307544-2-41), a https://blog.hu/ adatai szerint az adatkezelők a domain- on elérhető “szolgáltatások” esetében: PORT.hu Kiadó Korlátolt FelelősségűTársaság  (1036  Budapest,  Lajos  utca  48-66.  E  ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-722015; adószáma:                    13169354-2-41;                  Adatkezelő1),           valamint a Media Future TechnológiaiSzolgáltató Zártkörűen MűködőRészvénytársaság (1036 Budapest, Lajos utca 48-66.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-045996; adószáma: 14307544-2-41, Adatkezelő2).

A blog a https://becklaura.blog.hu/ domain-en érhető el. A blog felületet biztosító fenti szolgáltató, Adatkezelő1 és Adatkezelő2 adatkezelési szabályai irányadóak, minden a blogban kifejtett tevékenységre, melyek itt elérhetőek.

 1. 8. A facebook.com domain-en elérhető social media felületen létrehozott zárt csoport tekintetében, a csoport adatvédelmi szabályaira kizárólag a Facebook – új nevén Meta (1 Hacker Way Menlo Park,California 94025) rendelkezései terjednek ki, melyeket itt tudsz olvasni. A Facebook-on megosztott tartalmakra is kiterjednek a Facebook (Meta) rendelkezései.

III.  Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?

 1. Kapcsolatfelvétel esetében:

Közvetlenül Tőled, kifejezett és önkéntes hozzájárulással: amennyiben levelet küldesz nekünk, illetve elolvasol egy tőlünk érkező e-mailt vagy rákattintasz arra, avagy a koktaktform-on keresztül kapcsolatba lépsz velünk. A személyes adatok kezelésének legfőbb oka az, hogy az általad vagy általunk kezdeményezett kapcsolatfelvétel sikeres legyen, melynek érdekében mi mindent megteszünk. Adott

esetben és a jogszabályoknak megfelelően személyes adataidat felhasználhatjuk például marketingtevékenységre (reklám, hirdetés-re például), de ebben az esetben ezt csak és kizárólag előzetes és kifejezett, önkéntes hozzájárulásoddal fogjuk tenni.

 1. Hírlevél-küldés

Amennyiben mi, mint Szolgáltató hírlevél-szolgáltatást indítunk, az arra való feliratkozás csak és kizárólag önkéntes és kifejezett hozzájárulásoddal lehetséges. Leíratkozásra bármikor és térítésmentesen van módod, egy nekünk küldött e- mailben. Kérlek, figyelj arra, hogy a nálunk regisztrált e-mail címről írj nekünk, illetve arról az e-mail címről, melyről feliratkoztál hírlevelünkre. Csak ebben az esetben fogadjuk kérésed, melyre jogos érdekünk kötelez – jelesül adatvédelmi és adatbiztonsági érdekünk. Ha esetleg már nem tudsz rendelkezni a regisztrált vagy a feliratkozó e-mail címeddel, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.

Jelenleg nincs hírlevélküldő szolgáltatásunk.

 1. Képzés/Konzultáció (Csomagok) igénybevétele, megrendelése, megvásárlása, teljesítése

Alapvetően az Fktv., mint törvény felhatalmazása, kifejezett rendelkezései alapján és kifejezett és önkéntes hozzájárulásoddal gyűjtjük, kezeljük a személyes adatokat.

Szerződédes kapcsolatunk megszűnéséig, megszüntetéséig – illetve egyéb jogos érdekből és/vagy jogszabályi felhatalmazásból tovább kezelhetjük ezen adatokat. De ezen adatkezeléseknél minden esetben vagy önkéntes hozzájárulásod vagy jogszabályi felhatalmazás birtokában tesszük ezt.

Vásárlás kapcsán a szamlaz.hu domainen elérhető szolgáltatások veszük igénybe a számlakiállítás és számla eljuttatásához részedre, mint 3.külső személyt, ezért ezen szolgáltató adatkezelési szabályai irányadóak az itt történő adatkezelésre:

Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft., mint számlázást biztosító szolgáltató: ezen a linken található adatvédelmi rendelkezései az irányadóak, így minden a számla kiállítással kapcsolatos – nem Szolgáltató érdekkörébe tartozó – szolgáltatással kapcsolatos igényre is, melyet itt találsz. A szamlazz.hu szolgáltatója a KBOSS.hu Kft., Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., Cégjegyzékszám: 01-09-303201, Adószám: 13421739-2-41.

Adatkezelési tevékenységünk a számlakiállítással kapcsolatos arányosan szükséges és indokolt személyes adatok átadását jelenti. A számlázást biztosító szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli az általunk átadott személyes adataidat és a neki általad a számlázást biztosító szolgáltató internetes felületén megadott esetleges további személyes adatokat. Semmilyen adat nem kerül nekünk átadásra, melyet számlázást biztosító szolgáltatónak adtál meg.

 1. Kurzusok (Minikurzusok) igénybevétele, megrendelése, megvásárlásra, teljesítése

A teljes folyamatra a megrendeléstől a teljesítésig 3.személy, külső szolgáltató igénybevételére kerül sor.

Adatfeldolgozó, ezen külső szolgáltató: https://webuni.hu (Webuni Kft. , székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 2., Cégjegyzékszám: 03-09-132232, e-mail: info@webuni.hu). Adatvédelmi rendelkezéseit ide kattintvaéred el.

Hozzánk nem kerül ezzel kapcsolatban személyes adatod, mi nem vagyunk ebből a szempontból adatkezelő.

 1. Felnőttképzési bejelentésköteles tevékenységünk tekintetében – Képzéseink tekintetében jogszabályi felhatalmazáson alapul elsősorban adatkezelésünk, amennyiben a jogszabályi tartalmon felül elkérünk más személyes adatot, azt csak önkéntes és kifejezett hozzájárulásoddal tesszük.
  1. Weboldal felület Látogatói esetében: személyes adatokat Kizárólag hírlevélre való feliratkozás, vagy egyéb feliratkozás esetén gyűjtünk.

Ugyanakkor bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk sütik segítségével a Weboldal felületünk meglátogatásakor, a web böngésző süti-beállításainak megfelelően. Időről időre felkérhetünk, hogy vegyél részt egy-egy ügyfél- elégedettségi felmérésben, mindez teljesen anonim módon történik. Úgy véljük, ez ésszerű – szerintünk az adatok ilyen kezelése szükséges számunkra, jogos érdekeink szempontjából, hogy a legjobb, legoptimálisabb Weboldal felületet tudjuk biztosítani.

 1. Blog esetében mi nem végzünk adatkezelési tevékenységet, azt a II.7 pontban nevesített szolgáltató végzi. Hozzánk nem kerül ezzel kapcsolatban személyes adatod, mi nem vagyunk ebből a szempontból adatkezelő.
  1. A facebook.com domain-en (facebook új neve Meta) elérhető social media felületen létrehozott zártcsoport tekintetében esetében mi nem végzünk adatkezelési tevékenységet, azt a II.8 pontban nevesített szolgáltató végzi. Hozzánk nem kerül ezzel kapcsolatban személyes adatod, mi nem vagyunk ebből a szempontból adatkezelő.

IV.  Miért gyűjtjük az adatokat?

IV.1 Elsődlegesen a sikeres személyes kapcsolatfelvétel elősegítése miatt, mely alapvető célunk.

 1. Hírlevél-küldés esetén információ átadás, termékeink ismertetése érdekében, mely teljesen non-profit céllal történik és kizárólag saját fejlesztésű, szerzői jogi védelmünk alatt álló termékeink/Szolgáltatásinkat ismertetjük, melyért 3.féltől ellenértéket nem kapunk. Reklám/hirdetés ezzel kapcsolatban írásban tájékoztatunk az esetleges adatkezelést megelőzően.
  1. Felhasználó

Jogos érdekünkből és a köztünk létrejött jogviszony teljesítése miatt kezeljük az ezen okból megadott személyes adataidat.

 1. Megrendelés-vásárlás (Igénybevő)

Jogos érdekünkből és a köztünk létrejött jogviszony teljesítése, valamint az Fktv.-ből fakadó jogaink és kötelezettségeink betartása miatt kezeljük az ezen okból megadott személyes adataidat.

 1. Felnőttképzési bejelentésköteles tevékenységünk tekintetében –

Jogos érdekünkből és a köztünk létrejött jogviszony teljesítése miatt, valamint jogszabályi kötelezettségből (Fktv.) kezeljük az ezen okból megadott személyes adataidat.

A másik cél, mely miatt gyűjtjük az adatokat, melyek kizárólag csak statisztikai, összesített, anonim adatok (pl. összes látogató száma egy hónapban a Weboldal felületen, legtöbbet látogatott aloldalak), hogy a lehetőlegoptimálisabban működjön a Weboldal felület Ön, mint Látogató számára, valamint hogy Szolgáltatásainkat továbbfejlesszük a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. Az adatokat annak érdekében is kezeljük, hogy továbbfejlesszük a kommunikációnkat, de ezen adatok nem személyes adatok, így nem valósítanak meg személyes adatok kezelését.

IV.6.    Önkéntesség és célhoz kötöttség

A személyes adatok megadása és kezeléséhez való hozzájárulás csak és kizárólag fenti célokhoz kötötten, kifejezett nyilatkozattal és önkéntes alapon történik.

Ahol nem szükséges jelen pont szerinti önkéntes hozzájárulás, ott külön jelezzük, mely jogszabály szerinti felhatalmazással rendelkezünk az adatkezelésre.

 1. Jogi kötelezettségek teljesítése

A Weboldal felület tulajdonosa, üzemeltetője (Adatkezelő/Szolgáltató) olyan adatkezelést is végezhet, melyek jogi kötelezettségek teljesítéséből fakadnak, melyeket a mindenkori jogszabályok előírnak (pl. nyomozó hatóság részére törvény szerinti adattovábbítás, illetve Fkvt. a Képzések, mint Szolgáltatás-nyújtás tekintetében). Az adatkezelés jelen esetben kötelező jellegű, jogszabályon alapul.

V.  Kivel osztjuk meg a megadott személyes adatokat?

A személyes adatokat senkivel nem osztjuk meg, de ha esetleg szükséges, akkor csak a Te kifejezett, előzetes, írásos hozzájárulásoddal tehetjük meg, kivéve, melyekre jogszabályi felhatalmazással rendelkezünk, vagy jogszabály kötelez rá minket.

V.1 A nekünk küldött levelekben vagy a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat csak és kizárólag munkatársaink láthatják.

 • Hírlevél-szolgáltatás

Jelenleg nincs ilyen szolgáltatásunk.

 • Felhasználó

Mi és munkatársaink láthatják a személyes adatokat, illetve adatfeldolgozóink. Jelen tájékoztatóban jelöltük, ahol adattovábbítás is történik.

 • Megrendelés-vásárlás (Igénybevő)

Megrendelés, vásárlás, illetve Szolgáltatások igénybevétele esetén a megadott személyes adatokat 3.feleknek továbbítjuk (II.3.,II.4.), akik adatfeldolgozókként járnak el.

V.5 Működésünk során személyes adatot, mint adatfeldolgozó kezel a velünk szerződésben vagy kapcsolatban álló egyéb szolgáltató is, jelen esetben:

 • email levelezést szolgáltató partnerünk (megegyezik a tárhelyszolgáltató partnerünkkel), mint adatfeldolgozó;
 • tárhelyszolgáltató partnerünk, mint adatfeldolgozó (Magyar Hosting Kft. jogutódjaként a Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419, e-mail cím: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu,               support@websupport.hu               honlap: https://www.websupport.hu/);
 • teljesítéssel kapcsolatban a teljesítés során igénybe vett online találkozást lehetővé tevő alkalmazás,videóhívást lehetővé tevő szolgáltatás, amely Tőlünk és Tőled függ, mivel nincs általunk preferált szolgáltató. Itt felhívjuk figyelmed, hogy jellemzően a facebook Meta messenger (régebbi nevén Facebook messenger), vagy a skype szolgáltatását vesszük igénybe. De itt tudnod kell, hogy minden videón megosztott személyes és egyéb adatra azok kezelésére jelen szabályzaton kívül ezen szolgáltatók szabályzatai is irányadóak, különösen arra a tényre is, hogy közös megegyezéssel vesszük igénybe ezen szolgáltatók szolgáltatásait.
  • Meta messenger: link
 • számlázási és könyvelési szolgáltatást ellátó partnerünk, mint adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft., ezen a linken található adatvédelmi rendelkezései az irányadóak, így minden a számla kiállítással, könyveléssel kapcsolatos – nem Szolgáltató érdekkörébe tartozó -szolgáltatással kapcsolatos igényre is a szamlazz.hu szabályzatai lesznek az irányadóak. A szamlazz.hu szolgáltatója a KBOSS.hu Kft., Székhely:  1031  Budapest,  Záhony  utca  7.,  Cégjegyzékszám:  01-09-303201,

Adószám: 13421739-2-41.

 • blog tekintetében, amely a https://becklaura.blog.hu/ domain-en érthető el: Inda- Labs         Informatikai   Szolgáltató    Zrt, nyilvántartó a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság – cg.: 01-10-045996, székhely: a Buda  Square  1036  Budapest,  Lajos  utca  48-66.  D.  ép., Adószám: 14307544-2-41).
  • Látogatókkal kapcsolatos személyes adatot jelenleg ezen az alapon nem osztunk meg.
  • Felnőttképzési bejelentésköteles tevékenységünk tekintetében – Képzéseink vonatkozásában a jogszabályban feljogosított szervekkel, hatóságokkal osztunk meg személyes adatot.
  • V.7. ponton kívül egyéb jogi kötelezettségek teljesítése miatt, jogszabályi előírásnak eleget téve is megoszthatjuk személyes adataidat.

Mi, komolyan és kiemelten figyeljük az adatvédelmi rendelkezések érvényre jutattását.

 • Egyéb adat-megosztások:

Adatot osztunk meg az általunk igénybe vett alábbi szolgáltatások tekintetében, mely adatok nem személyes adatok. Ezen adatokat sütiken keresztül oszt meg a Weboldalunk felületünk. Részletesen lásd a Süti tájékoztatónkban.

 • Amit mi nem fogunk az adatokkal tenni:

Nem fogjuk eladni az adatokat vagy megosztani a személyes adatokat olyan harmadik személlyel, akinek nem fűződik hozzá igazolt, jogos érdeke, illetve nem rendelkezünk hozzá jogszabályi felhatalmazással.

Nem fogjuk kiegészíteni, helyesbíteni, eltávolítani, törölni az adatokat, hacsak nem ez a kifejezett kérésed, vagy azt jogszabály (ideértve az EU közvetlen alkalmazandó jogi aktusa) kívánja meg.

Nem fogjuk tovább kezelni, tárolni az adatokat, mint az szükséges a cél elérése érdekében,  vagy  jogszabályi  felhatalmazás  fel  ne  jogosítana  minket  kivéve,

amennyiben törlésre kerül kifejezett kérésére vagy az arra jogosult hatóság kérésére, döntésére.

VI.  Mi az, amit meg kell fontolnod, mielőtt megosztasz velünk bármely személyes adatodat:

Kérjük, hogy ne ossz meg semmilyen olyan személyes adatot, mely különleges vagy szenzitív adatnakminősül! Különleges, vagy szenzitív adatnak minősül különösen: az egészségre, születési dátumra, személyes okmányokszámára, banki adatokra vonatkozó adatok, fénykép/fotó (ezek digitális másolatai), vallási vagy nemi hovatartozásra irányuló adatok.

Ha esetleg mégis megadnál nekünk különleges vagy szenzitív személyes adatot, kérésünk és jogalapra való hivatkozásunk nélkül; mi haladéktalanul, visszaállíthatatlanul és véglegesen töröljük azt rendszerünkből.

VII.  Hogyan védjük a személyes adatokat?

Számunkra kiemelten fontos az adatok védelme. Ezért megtesszük a szükséges intézkedéseket (ideértve a technikai és szervezési intézkedéseket is), amelyeknek célja az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása.

Az adatok biztonságos tárolását felhasználónév és jelszóval védett adatbázis garantálja, melynek tárolását erre szakosodott Magyarországon bejegyzett jogi személy szerverei (tárhelyszolgáltató/adatfeldolgozó) biztosítják.

Az adatok védelmét szolgálja az is, hogy a tárolt adatokhoz való hozzáférést naplózzuk.

VIII.  Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

Mi annyi ideig tároljuk az adatokat, amennyi a célunk eléréséhez szükséges mérték, és ameddig fennáll az érintett önkéntes hozzájárulása; illetve amire jogszabály kötelez minket, annál semmiképp sem tovább:

Infotv. 4.§ (2)bek. alapján „a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.”

Tájékoztatunk, hogy felnőttképzési tevékenységünk, azaz Képzéseink vonatkozásában az Fktv. szerint az adat keletkezésétől számítottan 8 évig kell tárolnunk, megőriznünk az adataidat.

Ez mit jelent pontosabban?

Az adatkezelés, amint elérte célját (pl. megtörtént a személyes találkozás, vagy a megadott adatok alapján bármely oknál fogva nem sikerült a személyes találkozó), abban az esetben töröljük az adatait. Ha esetleg ettől független szeretnéd, hogy adatait továbbkezeljük, akkor kérned kell ezt Tőlünk.

Abban az esetben, ha semmilyen rendelkezést nem teszel, legkésőbb:

– jogviszonyunk megszűnését, megszüntetését, követeléskezelésünk megszűnését/megszüntetését; illetve

 • ha jogos érdekünk vagy egyéb jogszabályi felhatalmazásunk okafogyottá vált,

az ezen időpontokat követő 30 nap elteltével visszaállíthatatlanul és végleges jelleggel töröljük az összes adatot. Ezen törlésről a törlést megelőző 30 nappal e- mailt küldünk számodra. Természetesen ebben azesetben is kérhető az adatkezelés további fenntartása egy nekünk küldött e-mailben.

Fenti rendelkezéseit megteheted az info@becklaura.hu e-mail címre, vagy 6500 Baja, Alvég utca 13. postai elérhetőségünkre írott levélben.

Itt felhívjuk figyelmed, hogy adatkezelési rendelkezést tenni csak a nálunk nyilvántartott e-mail címről küldött levélben lehetséges.

IX.    Milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban és nekünk milyen egyéb kötelezettségeink vannak?

A vonatkozó szabályozás szerint:

 • szabad akaratból, önkéntesen és kifejezetten kell a hozzájárulást megadni a személyes adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez, megosztásához, anélkül hogy mi bármilyen típusú nyomást helyeznék Rád, mint érintettre;
 • tisztában kell lenned azzal, hogy mihez járulsz hozzá – ezért gondoskodunk arról, hogy előzetesen, elegendő információt biztosítsunk Neked;
 • biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy megválaszd, mely adatkezelési tevékenységekhez járulsz hozzá és melyekhez nem; és
 • félreérthetetlenül, kifejezett megerősítő cselekedet útján kell hozzájárulást biztosítanod a részünkre. Az így megadott hozzájárulásokat nyilvántartjuk.

Itt egy lista, milyen jogaid vannak általában, jelenleg az adatkezeléssel kapcsolatosan. Ezen jogosultságok némelyike nem alkalmazhatók minden esetben. Ha bármelyik joggal kapcsolatban kérdésed lenne, kérjük keress meg minket, hogy megfelelően és kifejezetten tájékoztatni tudjunk.

Jog, tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről. Jog, az előzetes tájékoztatáshoz.

Jog, módosítani (kiegészíteni, helyesbíteni) személyes adatait, ha azok pontatlanok és/vagy nem teljes körűek.

Jog a tiltakozáshoz, a személyes adatok kezelése ellen. Jog, a személyes adatok kezelésének korlátozásához. Jog, a személyes adatok törléséhez.

Jog, a személyes adatokhoz való hozzáféréshez és jog az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáféréshez.

Jog a személyes adatok eltávolításához, másolásához vagy átadásához.

Jog a panasz benyújtásához és kezeléséhez, amely jogok biztosítója: az adatkezelő

 • elérhetősége:

postai cím: 6500 Baja, Alvég utca 13. e-mail cím: info@becklaura.hu

Adatvédelmi incidens esetén garantáljuk a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.

X.   Hogyan érheted el, módosíthatod vagy távolíthatod, illetve töröltetheted a megadott személyes adatokat?

mint érintett

kérelmezheted írásban a I. pontban megadott elérhetőségen,

 1. a személyes adataidhoz történő hozzáférést. E körben jogosult vagy tájékoztatást kapni személyes adataid kezeléséről, jogosult vagy megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérni, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból releváns információkat (pl. tárolás időtartama) megkaphatod.
 2. személyes adataid helyesbítését. E körben kérheted a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.
 3. személyes adataid eltávolítását/törlését. d)személyes adataidkezelésének korlátozását.

Felhívjuk figyelmet, hogy az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulást bármikor visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonása az összes személyes adat törlésével jár együtt; mely visszavonás azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Ha hozzájárulás visszavonása csak egy vagy több adatot érint, akkor természetesen rendelkezhetsz úgy, hogy nem kéred a teljes adattörlést.

A jogaid érvényesítésére vonatkozó kérelmet a fenti I. pontban megadott elérhetőségeken tudjod írásban benyújtani nekünk. A kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 napon belül, eleget teszünk és értesítük a megtett lépésekről, illetve, amennyiben elutasítjuk a kérelemet, annak indokairól.

Adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt nyújthatsz be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; website: www.naih.hu.,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400 posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9

A panasz hatósági benyújtása előtt kérjük, hogy azt nekünk is küld meg annak érdekében, hogy első körben mi is megvizsgálhassuk.

Bírósági út igénybe vétele: adataid kezelésének során jogaidnak megsértése esetén bírósághoz is fordulhatsz.

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen kérdésed lenne, vagy további információkat szeretnél az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmával kapcsolatosan, kérjük, hogy a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keress meg minket. Megkeresésedre legkésőbb 15 napon belül írásban válaszolunk.

Kérjük, hogy minden adatkezelési tárgyú megkeresést a nálunk nyilvántartott e-mail címről küldj nekünk, csak ezen az e-mail címről érkező megkeresésekre fogunk érdemben válaszolni.

 • Jelen adatvédelmi tájékoztató módosítása

Mi időről időre frissítjük jelen adatvédelmi tájékoztatónkat, melyet Weboldal/Webshop felületünkön is fogunk posztolni. Neked alkalmanként meg kell győződnöd a változtatásokról.

Baja, 2023.03.27.

Jelen tájékoztató elérhető www.becklaura.hu/dokumentumok