Skip to content

Beck Laura – Grafomentor

Weboldal – Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.becklaura.hu weboldalt, illetve a weboldal mobil eszközökre optimalizált formáját (továbbiakban: Weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban: Látogató), valamint a Weboldal  üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit.

Jelen ÁSZF csak a Látogató és Szolgáltató közötti szerződéses jogviszony általános feltételeit tartalmazza. 

Jelen ÁSZF rendelkezései hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást.

A Látogató a Weboldal megtekintésével, használatával, bármely  szolgáltatásának használatával a Weboldalon pl.hírlevél igénylése; azaz ráutaló magatartásával (pl. az oldal böngészése, szolgáltatás megrendelés (Minikurzusok, Csomagok, Blokkoldó kártyák megrendelésének biztosítása), hírlevél igénylése, kapcsolatfelvétel, social platformok által nyújtott lehetőségek pl. facebook (új nevén Meta) zárt csoport,  ingyenesen/térítésmentesen elérhető, letölthető dokumentumok a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás)elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et.

Jelenleg Szolgáltató nem biztosít lehetőséget fiók létrehozására a Weboldalon.

Az ÁSZF-re a magyar jog és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogszabályai az irányadóak, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR rendelet). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF módosulását, módosítását a Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Látogató/Felhasználó a Weboldal és/vagy bármely Szolgáltatás használatával, áruk (Blokkoldó-kártyák) vásárlásának biztosításával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó/Igénybe vevő nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belüli felmondással felmondhatja a szerződését.

II. Részletes rendelkezések

1. Szolgáltató:

A Weboldal, és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások üzemeltetője:

Név: Beckné Nagy Laura egyéni vállalkozó (EV)

Elérhetőség: 6500 Baja, Alvég utca 13.

E-mail: info@becklaura.hu

Adószám: 52573600-1-23

A Szolgáltató adózási besorolása: alanyi adómentes

Tekintettel a jelenleg hatályban lévő rendelkezésekre és üzemeltető/Szolgáltató adózási státuszára, Szolgáltató – Beck Laura egyéni vállalkozó jelen Weboldalon keresztül nem szerez bevételt az Art. (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény) szerinti kifizetőtől, kivétel a a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényben (új KATA törvény) nevesített eseteket. 

Mit jelent ez jelenleg? Szolgáltatásaimat, amelyek nekem adózási szermpontból jövedelmet jelentenek, amelyet természetesen adók és járulékok terhelnek, és ezt a jövedelmet szolgáltatásaimért cserébe adod, csak olyan személyeknek tudom szolgáltatni, akik természetes személyek, vagy megfelelnek az új KATA törvény előírásainak. Kérlek, ezt vedd figyelembe, mielőtt megrendeled Szolgáltatásom! 

Jelenleg ezen rendelkezéseket 2022.09.01, illetve 2022.11.01. naptól kell alkalmazni, összhangban az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról szóló 441/2022. (XI. 7.) Korm. Rendelet, mint veszélyhelyzeti rendelettel.

A tárhelyet a Magyar Hosting Kft. jogutódjaként a Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419, e-mail cím: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu, support@websupport.hu honlap:https://www.websupport.hu/) biztosítja. 

Domain elérhetőséget a Servergarden Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Building. ép. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-350297, e-mail cím: bojtor.tamas@oxoholdings.eu, info@servergarden.hu, honlap: https://www.servergarden.hu/) biztosítja. 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001234 (2020. 09. 17.)

2. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

2.1 A Weboldal célja az, hogy a Látogató kapjon információkat a Weboldalon található témákban, melyek jellemzően Beckné Nagy Laura e.v. szolgáltatásaiba engednek betekintést, továbbá hogy Látogató egyéni fejlődésének lehetőséget biztosítson az ingyenesen letölthető „5 tipp, amit már most el tudsz kezdeni használni” gombbal elérhető ismeretekhez.

E cél/küldetés megvalósítása érdekében az alább ismertetett szolgáltatásokat kínáljuk – részletesen a Weboldalon feltüntetve: 

– szolgáltatásaim megrendelése a https://webuni.hu által üzemeltetett platformon, a https://becklaura.huoldalon működő webshop felületen, illetve elektronikus levelezésen (e-mail-en) keresztül (Csomagok, Minikurzusok, Blokkoldó kártyák megrendelése)

– hírlevél-küldés (jelenleg nem elérhető a hírlevél-küldés szolgáltatás kérése), 

– esetenként hirdetés és reklám (kizárólag non-profit, nem kereskedelmi jelleggel),

– blog (térítésmentesen/ ingyenesen letölthető ismeretterjesztő anyagok),

– kontaktform, hogy kapcsolatba tudj velünk lépni,

– facebook.com domain-en elérhető social media felületen létrehozott zárt csoport, melyre nem terjed ki jelen Weboldal-ÁSZF hatálya, a zárt csoport szabályaira kizárólag a Facebook – új nevén Meta (1 Hacker Way Menlo Park, California 94025) rendelkezései terjednek ki, melyeket itt tudsz olvasni. A Facebook-on (új nevén Meta) megosztott tartalmakra is kiterjednek a Facebook ( új nevén Meta) rendelkezései;

– youtube csatorna.

2.1.1 A Szolgáltató jogosult a Látogató/Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben Látogató az erre a célra kifejezetten elhelyezett gombra kattint, levelet küld nekünk, tehát kifejezetten olyan nyilatkozatot tesz, hogy hírlevelet kíván kapni; és ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Szolgáltató biztosítja, hogy a hírlevélről bármikor lemondhat neki küldött levél formájában, illetve a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva, minden további kötelezettségtől mentesen.  Szolgáltató ezzel kapcsolatos minden adatot azonnal töröl nyilvántartásából. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Látogató által a hírlevél regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. 

A hírlevelek tartalmazhatnak ajánlatokat, linkelt hirdetéseket, más támogatott tartalmakat, de ezek közül egyik sem minősül a kereskedelmi – gazdasági hirdetésnek, reklámnak.

Tekintettel arra, hogy jelenleg Szolgáltató nem küld hírlevelet, ezért hírlevél- szolgáltató igénybevétele sem történik.

Egyebekben a Weboldalon hirdetéseket, ajánlatokat és más támogatott tartalmakat jelenítünk meg linkek segítségével (pl. hyperlink)  és különböző platformokon pl. Facebook-on (új nevén Meta), Instagram-on (Meta-n), youtube-on (youtube.com). Tesszük ezt, abból a kifejezett non-profit célból, hogy segítsünk tartalmakat, termékeket és szolgáltatásokat felfedezni, amelyeket más személy, vállalkozás és szervezet kínál.

2.1.2 Blog/Weboldal

Szolgáltató a Weboldalhoz kapcsolódóan, Blog-ot működtet, melynek biztosításához 3.személy külső szolgáltatót vesz igénybe. Ez a szolgáltató a: https://blog.hu/ domainen keresztül biztosít a blog-nak működési feltételeket, mint adatfeldolgozó. (Szolgáltató: domain felhasználó: Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zrt,
nyilvántartó a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság – cg.: 01-10-045996, székhely: a Buda Square 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. D. ép., 
Adószám: 14307544-2-41), a https://blog.hu/ adatai szerint az adatkezelők a domain-on elérhető “szolgáltatások” esetében: PORT.hu Kiadó Korlátolt FelelősségűTársaság (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.;
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-722015; adószáma: 13169354-2-41; Adatkezelő1), valamint
a Media Future Technológiai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos utca 48-66.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-045996; adószáma: 14307544-2-41, Adatkezelő2).

A blog a https://becklaura.blog.hu/ domain-en érhető el.

A blogon és/vagy Weboldalon esetlegesen megjelentett vélemények, visszajelzések, javaslatok, mindennemű korlátozás vagy kompenzációs kötelezettség nélkül felhasználhatóak Szolgáltató által, Szolgáltató nem köteles bizalmasan kezelni ezeket.  A blog felületet biztosító fenti szolgáltató szabályzatai irányadóak, minden a blogban kifejtett tevékenységre, melyek itt elérhetőek. Szolgáltató a blog működésével és ezzel kapcsolatos blog-szolgáltató (Inda-Labs Zrt.) tevékenységével összefüggésben kizár minden igényt, kártalanítást/kártérítést, kompenzációt, kivéve adatvédelmi jogszabályokban foglaltak megsértése.

A blog célja, hogy elérhetőek legyenek bárki által térítésmentesen a Weboldalt üzemeltető, Beckné Nagy Laura e.v. cikkjei, vagy az általa megosztott tartalmak. A blogra Szolgáltató által feltöltött tartalmak Beckné Nagy Laura e.v., mint szerző tulajdonában állnak, valamint Beckné Nagy Laura e.v. jogosult ezen tartalmak, mint szerzőt megillető vagyoni jogokkal teljeskörűen rendelkezni. 

2.1.3 Kapcsolatfelvételi űrlap (Kontaktform)

Szolgáltató szolgáltatásainak fejlesztése, és Látogatókkal történő kapcsolattartás hatékonyabbá tétele érdekében kapcsolatfelvételi űrlapot működtet, melyen keresztül felvehető Szolgáltatóval a kapcsolat. A kontaktform működtetése, biztosítása tekintetében Szolgáltató a https://wpforms.com/ szolgáltatásán keresztül biztosítja.

2.1.4 Bizonyos szolgáltatásainkat a felnőttképzési törvény (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény – Fktv.) keretei között nyújtunk (Képzések), bizonyos szolgáltatásainkat egyénre szóló, személyes szolgáltatás/tanácsadás keretében.

Szolgáltatásaink a https://webuni.hu által üzemeltetett  platformon (továbbiakban: Minikurzusok), elektronikus levelezésen (e-mail-en) keresztül megrendelhetőek (továbbiakban: Csomagok) másnéven Kurzusok. Emellett Blokkoldó kártyákat is tudsz rendelni (Kártyák)  Jelen 2.1.4. pontban foglalt szolgáltatásaink részletes rendelkezéseit az ÁSZF-Oktatás-szabályzatban[51]  érhetőek el.  Ezen szolgáltatásaink térítésmentes vagy térítéses; személyes, illetve online vagy elektronikus levelezés keretében vásárolhatóak, érhetőek el.

Képzés: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó bejelentésköteles felnőttképzési tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásunk. Kifejezetten jelezzük a Weboldalunkon, mely szolgáltatásainkat nyújtjuk az Fktv.hatálya alatt, mint felnőttképző intézmény és felnőttoktatási tevékenység.

Kurzus/Konzultáció: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatásunk.

2.1.5 Bármely szolgáltatásunkat rendeled meg, a megrendelt szolgáltatás visszaigazolásával, a szolgáltatást igénybevettnek tekintjük, és Te mint igénybevevő (továbbiakban: Igénybevevő) kerülsz velünk jogviszonyba.

2.1.6 Jognyilatkozatok, levelezés, adatok valósága/valódisága

Felek kikötik, hogy az elektronikus levél útján, illetve egyéni kommunikációs eszközzel tett nyilatkozat esetén a levél küldője, illetve az egyéni kommunikációs eszköz küldéskori birtokosa minősül a nyilatkozatot tevő személynek és Felek ezt akként tekintik, hogy a nyilatkozattevő személye megfelelően azonosított – mind természetes személy, mind jogi személy és képviselője tekintetében, illetve megfelel a Ptk. 6:7.§(3)bek.-ben foglalt tartalomnak a személy azonosítása tekintetében. 

A részünkre megadott e-mail cím helyességéért, helytállóságáért, valódiságáért, vagy arra történő kézbesíthetetlenségért  nem vállalunk felelősséget, kizárunk minden ezzel kapcsolatos igényt/kompenzálását, kártalanítást, kártérítést; ezért kérjük, hogy egy olyan e-mail elérhetőséget adj meg, amit rendszeresen használsz és jogosan van a használatodban. 

Minden elektronikus levél (e-mail) kézbesítettnek számít az általunk való elküldéssel; kivéve, ha részünkre a levelezőrendszerünk értesítést küld annak sikertelenségéről és a sikertelenség oka a mi érdekkörünkben felmerült okból következett be.

2.2 Felmondás, elállás

A Megrendelt szolgáltatás tekintetében bármelyik Fél (Igénybe vevő és Szolgáltató) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. A súlyos szerződésszegés tényét annak a félnek kell igazolnia, amelyik kezdeményezi azt.

Amennyiben Igénybe vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó), akkor a jelen ÁSZF tekintetében alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet), illetve a releváns szolgáltatásaim, általunk kínált áru esetében a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet –továbbiakban: Kormány-rendelet.

Ha Ön, mint Igénybevevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

E-mail: info@becklaura.hu

Postai levél: 6500 Baja , Alvég utca 13.

A Fogyasztó a felmondás/elállás jogát a Megrendelt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A felmondási/elállási jogod gyakorlásával kapcsolatos mintákat itt éred el.

Tudnod kell, hogy a csatolt minták használata nélkül küldött nyilatkozatodat is megvizsgáljuk, mert a minták használatának elmulasztása miatt – erre alapítottan mi nem utasítjuk el nyilatkozatodban foglaltakat. Ugyanakkor felhívhatunk adat, információ és egyéb nyilatkozat pótlására, melynek lehet befolyása a jogszabályi határidőkre.

A Fogyasztó/Igénybe vevő nem gyakorolhatja felmondási/elállási jogát (Rendelet 20. §) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás teljesítését követően.

Ennek számít, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Egyéb szabályzatainkban lehetséges, hogy más kikötéseket is alkalmazunk a Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog vonatkozásában, melyeket az adott szabályzatban kifejezetten a tudomásodra hozunk.

Fogyasztó egyebekben, mint Igénybe vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát (minták itt érhetőek el).

2.3 Hibás teljesítés

Igénybevevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Kormány-rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően követelheti a hibás teljesítésből fakadó jogait. A 2.1.4 pontban foglalt szolgáltatásink tekintetében a részletes rendelkezések az ÁSZF-Oktatás-szabályzat-ban találhatóak. Általános tájékoztatónk itt található.

3. Szellemi alkotások joga

Látogató/ Felhasználó/ Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a becklaura.hu, mint Weboldal egésze, mint önálló alkotás, szerzői jogi műnek minősül. A Weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás vagyoni jogainak jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Beckné Nagy Laura E.V. a Szolgáltató, amennyiben a Felek erről külön másként nem állapodnak meg.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot, a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak – ideértve a webuni.hu domain-en, vagy a social media felületeken (különösen, de nem kizárólagosan: facebook, instagram, youtube), blogon keresztül elérhető Szolgáltató által megosztott tartalmak – szerzői jog/iparjogvédelem/védjegyoltalom körébe vonható szellemi alkotásnak minősülő művek, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. 

Tilos a becklaura.hu weboldalon (ideértve a webuni.hu domain-en, vagy a social media felületeken (különösen, de nem kizárólagosan: facebook, instagram, youtube), blogon keresztül elérhető Szolgáltató által megosztott, megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, nyilvánossághoz történő közvetítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

A  becklaura.hu weboldalról/ a webuni.hu domain-en, vagy a social media felületeken (különösen, de nem kizárólagosan: facebook, instagram, youtube), blogon keresztül elérhető Szolgáltató által megosztott tartalmakból és annak adatbázisából bármilyen szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni előzetes írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotásokhoz (szerzői jog, iparjogvédelem, védjegyoltalom körébe esők is ideértendőek) fűződő jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – amennyiben rendelkezik ilyennel – az internetes reklámfelületeire is. 

Tilos, továbbá a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;  bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

4. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak.

https://www.becklaura.hu/dokumentumok/ itt érhető el.[56] 

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Felelősség korlátozása

A Weboldalon/webuni.hu domainen elérhető minden tartalmat észszerű szakszerűséggel és gondossággal biztosít Szolgáltató, és mindent megtesz azért, hogy biztonságos, megbízható és hibamentes környezetet biztosítson a Weboldal küldetése és azon található szolgáltatásainak megvalósításáért. Amennyiben észszerű szakszerűséggel és gondossággal járt el Szolgáltató, nem vállalja a felelősséget a következőkért: olyan hátrányokért, melyek nem a jelen ÁSZF és kapcsolódó szabályzatok általa való megszegéséből vagy más módon; intézkedéseiből erednek; olyan hátrányokért, amelyeket a jelen ÁSZF elfogadásakor sem a Látogató, sem az Igénybevevő, Felhasználó, sem Szolgáltató nem láthattak előre;  továbbá Szolgáltató észszerű befolyásán túlmutató eseményekért sem tud felelősséget vállalni. 

5.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét, az alábbi technikai-informatikai (IT) hibákért:

– bármilyen informatikai, technikai működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a Weboldal általános, általában elvárható működését és a cikkek, információk, ajánlatok (hirdetések) megtekintését és esetleg adatvesztést eredményez, vagy

– a kommunikációs eszközök ilyen jellegű meghibásodása, vagy 

– szoftver nem megfelelő működése, vagy

– programhiba által okozott hibák, események. 

5.3 Abban a nem várt esetben, ha ellentmondás állna fenn bármely, jelen ÁSZF és egyéb, Weboldalhoz kötődő szabályzat rendelkezései között; az egyéb szabályzatban foglalt feltételek az irányadók, melyek nem lehetnek ellentétesek jogszabály kötelező rendelkezésével.

5.4 Ha jelen ÁSZF bármely része érvénytelen, a fennmaradó rész korlátozás nélkül hatályban marad. Ha jelen ÁSZF valamelyik rendelkezését Szolgáltató nem érvényesíti, az nem tekinthető joglemondásnak. 

5.5 A jelen Weboldal-ÁSzF-hez a Fogyasztónak minősülő Felhasználókkal/Igénybevevőkkel/vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak, melyek letölthetőek itt, és melyek elválaszthatatlan mindenkori mellékletét képezik jelen szabályzatnak. Jelen mellékletekben foglaltak kiterjednek az Oktatás-ÁszF-ben nevesített szolgáltatásaimra is: 

1. számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató 

2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat 

3. számú melléklet: szavatosságról, a jótállásról, hibás teljesítésről szóló tájékoztató 

Kelt: Baja, 2023.03.27.